Psicoteràpia breu basada en estudis científics

Descàrrec de responsabilitat

Benvingut al lloc web del Centre Avançat de Teràpia Cognitiu-conductual (CATCC).

La informació continguda en aquest lloc web i en els fullets vinculats d'informació per a pacients estan dissenyats únicament amb un propòsit informatiu. Malgrat intentem que la informació sigui precisa i actualitzada, no és possible garantir que no contingui algun error o omissió. La informació continguda en aquest lloc web i en els fullets vinculats d'informació per a pacients no pretenen ser un tractament per a cap dels trastorns mentals de cap dels sistemes internacionals de classificació. El diagnòstic i el tractament dels trastorns mentals requereix l'atenció d'un metge, un psicòleg o un professional de la salut mental degudament qualificat. Si està buscant un diagnòstic o un tractament hauria de consultar a un metge, un psicòleg o un professional de la salut mental degudament qualificat.

La informació continguda en aquest lloc web NO substitueix el diagnòstic, el tractament o el consell d'un professional sanitari. Per tant, i encara que la informació proporcionada en aquest lloc web pugui ser-li d'ajuda, li recomanem que consulti al seu metge o professional de la salut mental de referència sobre la seva problemàtica.

Els autors d'aquest lloc web no seran responsables de cap acte o omissió ocorreguda en relació amb la informació continguda en aquest lloc web o en els fullets d'informació per a pacients que s'han vinculat, ni per cap de les conseqüències de cap dels actes o omissions anteriorment esmentats.

En utilitzar la informació continguda en aquest lloc web i en els fullets d'informació per a pacients que s'han vinculat esteu acceptant les condicions que es detallen en aquest descàrrec de responsabilitat.