Psicoteràpia breu basada en estudis científics

El seu terapeuta l'ajudarà a convertir-se en el seu propi terapeuta

Una part fonamental de les sessions de teràpia cognitivo conductual és identificar els problemes que hagi tingut durant la setmana i avaluar quins factors li han impedit solucionar-los per si mateix.

La teràpia cognitivo conductual l'ajudarà a dissenyar un pla d'actuació (la feina entre sessions) per posar en pràctica les solucions als seus problemes, incloent la modificació de la manera en què avalua les coses que li succeeixen i la forma d'enfrontar-s'hi.

Si us plau, tingui en compte que aquest procés requereix que s'impliqui de manera activa en el seu tractament i que comprovi l'efecte beneficiós de fer petits canvis successius en la manera d'enfrontar-se als seus símptomes.

Quan acabi la teràpia, Vostè serà capaç d'aplicar per si mateix a la seva vida quotidiana les eines i habilitats que haurà après.