Psicoteràpia breu basada en estudis científics

Tractament de la depressió: l'activació conductual

L'activació conductual és un tipus de tractament psicològic breu i eficaç per a la depressió de qualsevol gravetat.

L'actual rellevància de l'activació conductual procedeix d'un assaig clínic (l'estudi de Seattle) en el que es va comparar l'eficàcia de la teràpia d'activació conductual amb la teràpia cognitiva i el tractament farmacològic mitjançant l'antidepressiu paroxetina.

L'objectiu de l'estudi era verificar els resultats d'alguns estudis que suggerien que la teràpia psicològica no era eficaç per als pacients amb una depressió moderada o greu.

Els resultats de l'assaig clínic van mostrar que, a curt termini, l'activació conductual era tan eficaç com la teràpia farmacològica fins i tot entre les depressions de major gravetat i superior a la teràpia cognitiva en aquest tipus de casos.

Potser més interessant és que a llarg termini es va observar un menor percentatge de recaigudes entre les persones deprimides tractades amb activació conductual. Nombrosos estudis posteriors han confirmat aquests resultats.

Pot consultar aquests estudis a:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16881773

http://dx.crossref.org/10.1037%2F0022-006X.76.3.468

Les bases teòriques de l'activació conductual es resumeixen en deu principis:

  1. La clau per canviar com ens sentim és canviar la forma com fem les coses.
  2. Les circumstàncies vitals poden conduir a la depressió però són les estratègies que utilitzem per a gestionar la depressió les que ens impedeixen sortir-ne.
  3. La clau per a descobrir quines coses tindran un efecte antidepressiu es troba en el que succeeix just abans i just després dels nostres comportaments.
  4. Les nostres vides s'han d'estructurar seguint un pla, NO seguint a l'estat d'ànim.
  5. El canvi és més senzill si comencem pels canvis més petits.
  6. Pareu especial atenció a les activitats que són intrínsecament gratificants.
  7. El seu terapeuta serà més un entrenador que un mestre.
  8. Si l'activació conductual fos tan senzilla els psicòlegs no tindríem feina. La teràpia d'activació conductual requereix un procés continu de desenvolupament de possibles solucions i de verificació de la seva utilitat. Cada pas que ens allunya de la depressió compte.
  9. No es limiti a parlar-ne, ni tan sols amb si mateix, faci-ho!
  10. Terapeuta i client han de col·laborar amb persistència i creativitat per a superar els obstacles que de ben segur s'interposaran en el camí de l'activació conductual.